ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

10
ต.ค.
จัดงานนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

จัดงานนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5ส ประจำปี 2560

โครงการนครหลวง ได้จัดงานนิทรรศการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5ส ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมทัศนคติความปลอดภัยฯ ของเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมา ผ่านกิจกรรมต่างๆที่มีทั้งสาระความรู้ และความสนุกสนาน #เพราะความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน