ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ก.ย.
กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

บริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี สร้างบุญกุศลร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง โรงงานข้าววังแดง สร้างบุญกุศลร่วมบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร่วมทำความดีมกัน โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคุณหมอและพยาบาลจากศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา