ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
ก.ย.
กิจกรรมไหว้สารทจีน ประจำปี 2560

โรงงานข้าวนครหลวง และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดพิธีไหว้สารทจีนประจำปี 2560 พื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของชาวซีพี

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวนครหลวง และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดพิธีไหว้สารทจีนประจำปี 2560 บริเวณ พระพรหม,ลานดินข้างพระพรหม,หอคอย(ไอซีดี),หน้าท่า(ไอซีดี),หอพักพนักงาน และบ่อดิน
โดยคุณยุทธศาสตร์ โคตรณรงค์ (ผู้จัดการทั่วไป) บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมพิธีไหว้สารทจีน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของชาวซีพี การเคารพสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้า