ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

18
พ.ค.
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

' ข้าวหอมมะลิ 100 % ตราฉัตรทอง ' และ ' ข้าวหอมมะลิใหม่ 100 % ตราฉัตร ' โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่อง

คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2560 นี้ ข้าวตราฉัตร ยังคงตอกย้ำคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ' ข้าวหอมมะลิ 100 % ตราฉัตรทอง ' และ ' ข้าวหอมมะลิใหม่ 100 % ตราฉัตร ' โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่อง