ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ม.ค.
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ( ข้าวโพด ) ตั้งจุดบริการ จุดที่ 3 ออกบูทข้าวไข่เจียวตราฉัตรวันละ 1,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 12-14 มกราคม 2560 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้พี่น้องประชาชน พื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์