ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
ม.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และอาจารย์จากคณะ DHBW จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัยของบริษัท