ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ธ.ค.
แสดงความยินดีกับคณะผู้แทนโอลิมปิกวิชาการ

คุณกนกพร ตรีสุคนธรัตน์ ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้แทนประเทศไทย ที่คว้าชัยในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ผู้แทนประเทศไทย ได้ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
รายชื่อผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย
เหรียญเงิน
1. นายพชรพล ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ( เดิม ศึกษาอยู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน )
2. นายภานุพงศ์ พุ่มพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เหรียญทองแดง
3. นายญาณภัทร เหมรัฐพาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายเจตน์ อรุณแสงโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. นายปวริศ ลัภกิตโร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย