ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
ธ.ค.
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด ( ข้าวตราฉัตร ) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบข้าวสารตราฉัตรเพชร ขนาด 5 กก. จำนวน 1 ถุงต่อครัวเรือน จำนวน 200 ครัวเรือน ในพื้นที่ บ้านทับน้ำเต้า ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช