ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
พ.ย.
ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย

เข้าเยียมชมบริษัท ฯ ด้าน Lean Six Sigma และกระบวนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการ