ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
พ.ย.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะลูกค้าจากบริษัท Walmart Bangkok เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวของบริษัท