ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
ก.พ.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด ( โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว อ.นครหลวง จ.อยุธยา ) เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

โดยมี นายธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต และนายองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรการ สายงานผลิตข้าวให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนองนโยบาย ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว หลังสิ้นสุดการเปิดให้ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เลขที่ 135 หมู่5 ต.แม่ลา อ.นครหลวง
พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย พ.ต.ต.ณัทศิต สัณห์ปภพ พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันตรวจสอบ
ผลการพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และ ลาว โดยมี นายธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต และ นายองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรการ สายงานผลิตข้าว ให้การต้อนรับ โดยในการเข้าทำการตรวจสอบแรง งานต่างด้าวในครั้งนี้ พบแรงงานต่างด้าวจำนวน 224 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง แต่ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่พบการกระทำผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ แต่อย่างใด จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้โรงงานข้าวนครหลวง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 37 และมาตรา 38 ให้บุคคลต่างด้าวและผู้รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ทำการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวทุกราย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 อีกทั้งได้ชี้แจงและการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในทราบต่อไป โดยในการเข้าตรวจสอบ โรงงานข้าวนครหลวงในครั้งนี้ ได้เป็นไปตามนโนบายของผู้บังคับบัญชา ที่มุ่งเน้นตรวจตราโรงงาน สถานประกอบ และสถานที่สุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานผิดประเภทที่ได้รับอนุญาต และปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ หลังสิ้นสุดการเปิดให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา