ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

30
ส.ค.
จำหน่ายสินค้าธงฟ้า...ราคาประหยัด

ข้าวตราฉัตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า...ราคาประหยัด เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมกับสนับสนุน "โครงการสร้างโอกาส และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร " ณ ตลาดต้องชม ตลาดนัดวัดเทพ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต