ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ส.ค.
เกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวตราฉัตร ให้ท่าน พลตรี วีระพันธ์ สมัครการ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมือง จ.นครนายก

เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ปีที่ 3 ในการพัฒนาพื้นที่ผลิตอาหารให้กับนักเรียนนายร้อยและมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก เป็นการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการ ฯ และพระราชทานของที่ระลึกกับหน่วยงานและบุคคลผู้มีส่วนร่วม