เรื่องเล่าตราฉัตร

เพราะข้าวสำคัญ และ
มีส่วนในชีวิตคนไทยและสังคมไทย
เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มเรื่องของ
บริษัทข้าวชั้นนำแห่งเอเชีย

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1979 มุ่งเน้นให้บริการการค้าระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาค

โดยให้ความสำคัญอันดับหนึ่ง กับธุรกิจข้าวครบวงจร ภายใต้ตรา สินค้า “ตราฉัตร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม
โรงงานนครหลวง

โรงงานข้าวตราฉัตร
ที่ทันสมัยสุดในโลก

การเดินทางของข้าวจากเกษตรกร สู่โรงงานผลิตข้าวขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก บ้านหลังใหญ่ของข้าวตราฉัตร ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ในแบบระบบปิดเพื่อควบคุม การผลิตได้ทุกขั้นตอน ผลิตข้าวได้สูงถึง 1,080,000 ตันต่อปี

อ่านเพิ่มเติม
CSR

มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เราดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรม มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลพนักงาน ดูแลการผลิตที่เป็นมิตรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อนำมาพัฒนองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
รางวัล

การันตีด้วยรางวัล
ระดับประเทศ

กว่า 21 ปี ข้าวตราฉัตร คว้ารางวัล PM Award เพื่อตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานข้าวตราฉัตร ข้าวไทยสู่เวทีระดับโลกในงาน Prime Minister’s Export Award 2016 โดยเราได้รับรางวัล Best Exporter (ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม) และ Best Thai Brand (แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม)

อ่านเพิ่มเติม