จากนาสู่โรงงาน…

เรื่องเล่าตราฉัตร

เราเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนที่ชาวนาปลูกข้าว โดยเราถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับชาวนา พร้อมสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต เรารับซื้อข้าวใน ‘ราคาที่สูง’ กว่าตลาด

โรงงานนครหลวง

เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จข้าวจะถูกส่งมาที่ “โรงงานข้าวนครหลวง” โรงงานขนาดใหญ่ของข้าวตราฉัตร ตั้งอยู่บนบนพื้นที่กว่า 270 ไร่ ในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานผลิตข้าวขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณ 3,000 ล้านบาท

ด้วยกำลังการผลิตที่ที่ทันสมัย…

โรงงานข้าวนครหลวงมีโรงเก็บวัตถุดิบข้าวทั้งหมด 8 โรง รองรับข้าวได้ถึง 240,000 ตัน ทำให้โรงงานข้าวนครหลวงสามารถผลิตข้าวได้สูงถึง 1,080,000 ตันต่อปี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการเก็บและขนส่งสินค้า โดยมีโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ ถึง 3,600 ตันต่อวัน

ผลิตทุกขั้นตอนในระบบปิด…

โดยข้าวสารทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการผลิต จะถูกส่งมาจากโรงสีของทางบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 5 โรง และโรงสีเครือข่าย จำนวน 100 โรง ทั่วประเทศ และนำส่งข้าวสารด้วยระบบการขนส่งที่ครบวงจร ไปยังโรงเก็บวัตถุดิบข้าวที่ควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงงานข้าวนครหลวง เพื่อรอการผลิตใน ขั้นตอนต่อไป

ใส่ใจในความสคุณภาพ และความสะอาด…

นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่าง ข้าวมาตรวจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดที่ออกจากโรงงานข้าวนครหลวง สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ควบคุมมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย…

โรงงานข้าวนครหลวง ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

จนกลายมาเป็นข้าวตราฉัตรถุงนี้…

ที่พร้อมออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและ ทั่วโลก ด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า ผ่านท่าเรือ ขนส่งสินค้าทางน้ำแห่งใหม่ริมแม่น้ำป่าสัก ภายใต้ บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด ด้วยความยาว 276 เมตร จอดเรือพร้อมกันได้ครั้งละ 5 ลำ รองรับตู้คอนเทนเนอร์ ได้ถึง 4 แสนตู้ต่อปี

และที่สำคัญท่าเรือขนส่งทางน้ำแห่งนี้ยังถือเป็นจุดขนส่งสินค้าทางน้ำแห่ง ใหม่ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางน้ำ จากท่าเรืออยุธยาและไอซีดี เชื่อมต่อไปยังท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเอกชนเลียบชายฝั่งอื่นๆ