ผลิตภัณฑ์ตราฉัตร

ข้าวตราฉัตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
คุณภาพที่ร้านค้าและผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ

ข้าวตราฉัตร

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิกลางปี (พรีเมี่ยม)

ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

ข้าวหอมมะลิแท้กลางปี

ข้าวฉัตรเพชร

ข้าวหอม 100%

ข้าวฉัตรอุบล

ข้าวหอม 100%

Food Service

ข้าวหอมคัดพิเศษ

ข้าวฉัตรปทุม

ข้าวหอมคัดพิเศษ

ฉัตรส้ม

ข้าวหอมคัดพิเศษ

ฉัตรอรุณ

ข้าวหอมคัดพิเศษ

ข้าวสูตรเหลืองอ่อน

ข้าวหอมคัดพิเศษ

ฉัตรน้ำเงิน

ข้าวสูตรเสาไห้ ข้าวขาว 5%

ฉัตรเขียว

ข้าวขาว 15%

ฉัตรไลท์

ข้าวตราฉัตรไลท์ ข้าวกข 43

ข้าวกล้องหอมมะลิตราฉัตร

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวเหนียวตราฉัตร

ข้าวเหนียว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ