ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้

ขนมอบกรอบทำจากข้าวหอมมะลิแท้ ผสมข้าวโพดสายพันธุ์ดี ตราริ-โอ้ มีถึง ๔ รสชาติด้วยกันคือ รสมะพร้าว รสชีส รสบาร์บีคิวรมควัน และริโอ้รสสาหร่ายโนริและวาซาบิแบบญี่ปุ่น