ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมเหลือง

ข้าวหอมเหลือง 100% นุ่ม หุงง่าย หุงเป็นตัว หากนึกถึงภาคใต้ทุกคนจะนึกถึงอาหาร ข้าวหมกไก่ และ ข้าวมันไก่ ซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่คนใต้ โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบหลักทั้งหมด ดังนั้นข้าวที่ใช้ในการประกอบอาหาร จะต้องเป็นข้าวหอมมะลิเก่า ที่หุงเป็นตัว ขึ้นหม้อ และหุงง่าย ข้าวตราฉัตรจึงได้พัฒนาสูตรข้าวเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของคนภาคใต้ ซึ่งใช้ชื่อสูตรข้าวเฉพาะนี้ว่า “ข้าวหอมเหลือง ตราฉัตร” เป็นผู้ผลิตรายแรกในภาคใต้ที่พัฒนาสูตรดังกล่าว เป็นข้าวที่มีลักษณะเป็นข้าวเก่า ค่อนข้างนุ่ม หุงเป็นตัว ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้าวหอมเหลืองตราฉัตร เป็นข้าวที่ครองใจคนใต้มานานกว่า 10 ปี
 

อายุข้าว ตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม, 45 กิโลกรัม, 48 กิโลกรัม
คุณภาพความอร่อย หุงเป็นข้าวสวย ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู หรือเมนูที่ต้องปรุงรสเพิ่ม เช่น ข้าวผัดวิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.5 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

 

เหมาะกับเมนู

ข้าวราดแกง โดยเฉพาะอาหารใต้ที่มีรสจัดหรือจะทำเป็นข้าวหมกไก่ก็ได้

คำแนะนำ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี หลังเปิดแล้วควรปิดถุงให้สนิท
มาตรฐานที่ทุกท่านไว้วางใจ