ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวฉัตรน้ำเงิน

ฉัตรน้ำเงิน (ข้าวขาวคุณภาพ 5%) ขาว สะอาด ข้าวสุกร่วนกำลังดี อร่อยคุ้ม หุงฟูขึ้นหม้อ
 

อายุข้าว 1-1.5 ปี
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 45 กิโลกรัม, 48 กิโลกรัม
คุณภาพความอร่อย ข้าวขาวนาปรัง ร่วน แข็ง สะอาด หุ่งขึ้นหม้อ เหมาะสำหรับทำข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดงวิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด ข้าว 1 : น้ำ 1.8 ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

 

เหมาะกับเมนู

เมนูข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง

คำแนะนำ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี หลังเปิดแล้วควรปิดถุงให้สนิท