ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ข้าวฉัตรเพชร

ฉัตรเพชร (ข้าวหอมมะลิ 100%) ข้าวกลางฤดู (กลางปี) สีขาวนวล หอม นุ่ม หุงเป็นตัวเรียงเมล็ดสวย
 

อายุข้าว 8-10 เดือน
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, 15 กิโลกรัม, 45 กิโลกรัม, 48 กิโลกรัม
คุณภาพความอร่อย    ข้าวหอมมะลิแท้ 100% มีความหอม นุ่ม ราคา ประหยัด เหมาะสำหรับหุงเป็นข้าวสวยวิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

 

เหมาะกับเมนู

หุงเป็นข้าวสวย ใช้บริโภคในครัวเรือนและร้านอาหาร/ภัตตาคาร

คำแนะนำ

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี หลังเปิดแล้วควรปิดถุงให้สนิท มาตรฐานที่ทุกท่านไว้วางใจ