ข้าวหอมมะลิ ฟูดส์เซอร์วิส

ข้าวหอมมะลิ
5 kg

ข้าวหอมมะลิสูตรสำหรับข้าวมันไก่-ข้าวหมกไก่ โดยเฉพาะ เป็นสูตรที่ดีที่สุด* ของข้าวตราฉัตร ที่ผ่านกระบวนการ Aging system control เพื่อให้ข้าวมีอายุที่เหมาะสม หุงเป็นตัวอร่อยแบบมืออาชีพ

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

Line ปลาหมึกทอดคั่วพริกเกลือ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวฉัตรชมพู

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวฉัตรส้ม

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวฉัตรอุบล

ข้าวหอม 100% (ข้าวหอมเก่า)