ข้าวหอมมะลิตราฉัตร (ข้าวกลางปี)

ข้าวหอมมะลิ (ข้าวกลางปี)
5 kg 15 kg 40 kg 45 kg

ข้าวหอมมะลิตราฉัตร (ข้าวหอมมะลิกลางปี 100%) สีขาวนวล หอม นุ่ม หุงเป็นตัวเรียงเมล็ดสวย มีความหอม นุ่มนาน เหมาะสำหรับหุงเป็นข้าวสวย

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิ (พรีเมี่ยม)

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวฮักพะเยา

ข้าวหอมมะลิ