ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

ข้าวหอมมะลิแท้กลางปี
5 kg 15 kg 45 kg

ข้าวหอมมะลิแท้ 100% (กลางปี) ตรวจสอบความเป็นสายพันธุ์หอมมะลิแท้ 100% คัดถึงระดับ DNA หอม นุ่ม สะอาด หุงเป็นตัวเรียงเมล็ดสวย อร่อยระดับ 5 ดาว

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พัก ก่อนนำไปรับประทาน

Line ฟักทองแกงไก่

ฟักทองแกงไก่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิกลางปี (พรีเมี่ยม)

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวฮักพะเยา

ข้าวหอมมะลิ