ฉัตรไลท์

ข้าวตราฉัตรไลท์ ข้าวกข 43
5 kg

ฉัตรไลท์ ข้าวดัชนีน้ำตาล (GI) ปานกลางค่อนข้างต่ำ น้ำตาลน้อย นุ่ม อร่อย สไตล์หอมมะลิ

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด ข้าว 1 : น้ำ 1.3 ลงในหม้อหุง ข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พัก ก่อนนำไปรับประทาน

Line ข้าวคลุกปลาทูม้วนไข่

ข้าวคลุกปลาทูม้วนไข่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวกล้องหอมมะลิตราฉัตร

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิกลางปี (พรีเมี่ยม)