ข้าวฉัตรเพชร

ข้าวหอม 100%
1 kg 5 kg 15 kg 45 kg

ข้าวหอมพิเศษ หอมนุ่ม ละมุน เมล็ดขาว หุงสวย เหมาะกับคนชอบข้าวนุ่ม หุงเป็นข้าวสวย

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

Line นางพญาร้อยชู้

นางพญาร้อยชู้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

ข้าวหอมมะลิแท้กลางปี

ข้าวฉัตรอุบล

ข้าวหอม 100%