ข้าวฉัตรอุบล

ข้าวหอม 100% (ข้าวหอมเก่า)
1 kg 5 kg 15 kg 40 kg 45 kg

ฉัตรอุบลม่วง ( ข้าวเก่า ) นุ่มปานกลาง หุงเป็นตัว ฟูขึ้นหม้อ เมล็ดสวย จึงเป็นข้าวที่ร้านอาหาร และร้านข้าวมันไก่ ไว้วางใจ หุงง่ายทั้งหม้อเล็ก และหม้อใหญ่
ข้าวหอมมะลิเก่า 1.5 ปีขึ้นไป นุ่ม หุงง่าย หุงขึ้นหม้อ

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

Line ข้าวผัดมรกต

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวหอมมะลิตราฉัตร (ข้าวกลางปี)

ข้าวหอมมะลิ (ข้าวกลางปี)

ข้าวฉัตรเพชร

ข้าวหอม 100% (ข้าวกลางปี)

ข้าวฉัตรชมพู

ข้าวหอม + ข้าวขาว