ฉัตรอรุณ

ข้าวหอมคัดพิเศษ
5 kg 45 kg

ฉัตรอรุณ (ข้าวหอมสูตรประหยัด) ข้าวหอมผสมระหว่างข้าวหอม 30% ข้าวขาว 70% หอม ร่วนเป็นตัว หุงฟูขึ้นหม้อได้ปริมาณสุดคุ้ม เย็นแล้วไม่กระด้าง

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.6 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฉัตรน้ำเงิน

ข้าวสูตรเสาไห้ ข้าวขาว 5%

ฉัตรชมพู

ข้าวสูตรเฉพาะ