ข้าวฉัตรอรุณ

ข้าวหอม + ข้าวขาว
5 kg 15 kg 45 kg

ฉัตรอรุณ (ข้าวหอมสูตรประหยัด) ข้าวหอมผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 30% ข้าวขาว 70% หอม ร่วนเป็นตัว หุงฟูขึ้นหม้อได้ปริมาณสุดคุ้ม เย็นแล้วไม่กระด้าง

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.6 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวขาวคุณภาพ

ข้าวขาว 5%

ข้าวฉัตรชมพู

ข้าวหอม + ข้าวขาว