ข้าวฉัตรปทุม

ข้าวหอมคัดพิเศษ
1 kg 5 kg 15 kg 40 kg 45 kg

ข้าวหุงนุ่ม ราคาประหยัด

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้ ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฉัตรชมพู

ข้าวสูตรเฉพาะ

Food Service

ข้าวหอมคัดพิเศษ