ข้าวฉัตรปทุม

ข้าวหอมปทุมธานี
1 kg 5 kg 15 kg 40 kg 45 kg

ฉัตรปทุม (ข้าวหอมปทุมธานีแท้ 100%) นุ่มปานกลาง ใกล้เคียงหอมมะลิ ข้าวลักษณะเม็ดคล้ายข้าวหอมมะลิ เวลาร้อนนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิ ให้ทดแทนข้าวหอมมะได้ สำหรับผู้ชอบรับประทานข้าวนิ่มในราคาประหยัด

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด 1:1.3 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวฉัตรชมพู

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวคุณภาพตราฉัตร

ข้าวหอม + ข้าวขาว