ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิ (พรีเมี่ยม)
1 kg 5 kg 10 kg

ฉัตรทอง (ข้าวหอมมะลิ 100% เกรดพรีเมี่ยม) ที่สุดของข้าวหอมมะลิคุณภาพ ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุด “Best Rice Award” คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งเพาะปลูกที่ดี เมล็ดเรียวยาว สีขาวนวล อร่อย

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย
  • ล้างมือก่อนหุงข้าว
  • ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  • ใส่น้ำสะอาด 1 : 1.3 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
    (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตาม ความเหมาะสม)
  • หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

Line ปลาหมึกทอดคั่วพริกเกลือ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวฮักพะเยา

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวหอมมะลิตราฉัตร (ข้าวกลางปี)

ข้าวหอมมะลิ (ข้าวกลางปี)