ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิกลางปี (พรีเมี่ยม)
5 kg

ฉัตรทอง (ข้าวหอมมะลิ 100% เกรดพรีเมี่ยม) ข้าวหอมมะลิที่ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดจากงานสัมนาข้าวโลก “World Best Rice Award” คัดสรรวัตถุดิบพิเศษจากแหล่งเพาะปลูกที่ดี เมล็ดเรียวยาว หอม นุ่ม อร่อย ข้าวที่ร้านอาหารรางวัลระดับโลกเลือกใช้

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1.ล้างมือก่อนหุงข้าว
2.ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3.ใส่น้ำสะอาด 1 : 1.3 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตาม ความเหมาะสม)
4.หลังจากข้าวสุกให้พักไว้ 15 นาที ก่อนตักรับประทาน

Line ข้าวผัดสับปะรด

ข้าวผัดสับปะรด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวหอมมะลิแท้ 100%

ข้าวหอมมะลิแท้กลางปี