ฉัตรเขียว

ข้าวขาว 15%
5 kg

ข้าวสุกร่วน หุงขึ้นหม้อ ราคาประหยัด

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด ข้าว 1 : น้ำ 1.6 ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พัก ก่อนนำไปรับประทาน

Line ต้มเลือดหมู

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฉัตรน้ำเงิน

ข้าวสูตรเสาไห้ ข้าวขาว 5%