ข้าวขาวสูตรคุ้มค่า

ข้าวขาว 15%
5 kg 15 kg 45 kg

ข้าวขาวสูตรคุ้มค่า ขาวสะอาด ข้าวสุกร่วน ประหยัด สุดคุ้ม
เหมาะสำหรับทำข้าวราดแกง ต้มเลือดหมู เกาเหลา (แนะนำเหมาะสำหรับหุงทานขณะอุ่นร้อน)

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด ข้าว 1 : น้ำ 1.6 ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

Line ข้าวกล้องหน้าหมูน้ำตก

ข้าวกล้องหน้าหมูน้ำตก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวขาวคุณภาพ

ข้าวขาว 5%