ข้าวขาวคุณภาพ

ข้าวขาว 5%
1 kg 5 kg 15 kg 45 kg

ข้าวขาวคุณภาพ ขาวสะอาด ข้าวสุกร่วนกำลังดี อร่อยคุ้ม หุงฟูขึ้นหม้อ
เหมาะสำหรับทำข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง (แนะนำเหมาะสำหรับหุงทานขณะอุ่นร้อน)

วิธีการหุงข้าวให้อร่อย

1. ล้างมือก่อนหุงข้าว
2. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใส่ข้าวตราฉัตร 1 ส่วน ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. ใส่น้ำสะอาด ข้าว 1 : น้ำ 1.8 ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามความเหมาะสม)
4. หลังจากข้าวสุกให้พักไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข้าวขาวสูตรคุ้มค่า

ข้าวขาว 15%