ผลิตภัณฑ์ตราฉัตร

ข้าวตราฉัตร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
คุณภาพที่ร้านค้าและผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ

ข้าวตราฉัตร

ข้าวฉัตรทอง

ข้าวหอมมะลิ (พรีเมี่ยม)

ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวฮักพะเยา

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวฉัตรเพชร

ข้าวหอม 100% (ข้าวกลางปี)

ข้าวฉัตรอุบล

ข้าวหอม 100% (ข้าวหอมเก่า)

ข้าวฉัตรส้ม

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวฉัตรชมพู

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวฉัตรอรุณ

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวหอมมะลิ ฟูดส์เซอร์วิส

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวขาวคุณภาพ

ข้าวขาว 5%

ข้าวขาวสูตรคุ้มค่า

ข้าวขาว 15%

ข้าวตราฉัตรไลท์

ข้าวกข 43

ข้าวหอมมะลิตราฉัตร (ข้าวกลางปี)

ข้าวหอมมะลิ (ข้าวกลางปี)

ข้าวฉัตรปทุม

ข้าวหอมปทุมธานี

ข้าวญี่ปุ่นตราฉัตร

ข้าวญี่ปุ่น

ข้าวคุณภาพตราฉัตร

ข้าวหอม + ข้าวขาว

ข้าวกล้องหอมมะลิตราฉัตร

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้

ขนมอบกรอบทำจากข้าวหอมมะลิแท้

เส้นหมี่ตราฉัตร

เส้นหมี่อบแห้ง