ข้าวตราฉัตร คว้าสุดยอดรางวัล แบรนด์ระดับโลก
“World Branding Awards” ครั้งที่ 15 ปี 2023

ข่าวสาร

ข้าวตราฉัตรมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุยากไร้พื้นที่ภาคใต้
ข่าว
June 2 2024

ข้าวตราฉัตรมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุยากไร้พื้นที่ภาคใต้

ข้าวตราฉัตร เปิดตัว “ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ถุงแบบใหม่ฝาเกลียวถุงตั้ง”
ข่าว
June 1 2024

ข้าวตราฉัตร เปิดตัว “ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ถุงแบบใหม่ฝาเกลียวถุงตั้ง”

ข้าวตราฉัตรมอบข้าวสนับสนุนค่ายอาสา 7 ค่าย ในโครงการ “ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน“
ข่าว
May 26 2024

ข้าวตราฉัตรมอบข้าวสนับสนุนค่ายอาสา 7 ค่าย ในโครงการ “ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน“

CPCRT เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗
ข่าว
April 12 2024

CPCRT เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๗

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัล CSR SPIRIT Reward ประจำปี 2566
ข่าว
March 26 2024

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัล CSR SPIRIT Reward ประจำปี 2566

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน CPCRT Townhall 2024 ภายใต้ทีม WE ARE ONE ดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ข่าว
March 26 2024

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน CPCRT Townhall 2024 ภายใต้ทีม WE ARE ONE ดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์