ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

07
พ.ย.
งานกาชาด ประจำปี 2562 สมาคมภริยาทหารเรือ

กาชาด ประจำปี 2562 สมาคมภริยาทหารเรือ


คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านงานขายและช่องทาง RU Professional ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรและผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ พร้อมขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบ RIO เพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาด 62

โดยมอบผ่าน นาวาเอกหญิงอุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ร่วมออกร้านหารายได้สนับสนุนบำรุงสภากาชาดไทย