ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
ต.ค.
คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรและผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ พร้อมขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบ RIO เพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาด 62

กาชาด ประจำปี 2562

คุณฐิติ ลุจินตานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรและผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ พร้อมขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบ RIO เพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาด 62

โดยมอบผ่าน
คุณต้องฤดี มากบุญ  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และ คุณปิยะพงษ์ นันต์ธนะ เลขานุกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำผลิตภัณฆ์ร่วมออกร้านหารายได้สนับสนุนบำรุงสภากาชาดไทย