ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ต.ค.
ข้าวตราฉัตร ในนามบริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด ร่วมลงนามเซ็นสัญญา MOU 

ข้าวตราฉัตร ในนามบริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด ร่วมลงนามเซ็นสัญญา MOU 

ภายในงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พะเยาโมเดล และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อผลผลิต ข้าวหอมมะลิ

ร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สนับสนุน พะเยาโมเดล ตามนโยบายของภาครัฐ

โดยบริษัทฯ รับซื้อข้าวหอมมะลิ ในราคา 18,000 บาท/ตัน และวางแผนบริหารจุดรับซื้อ ข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิก จํานวน 13 จุด ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับปริมาณข้าวจากเกษตรกร

เพื่อสร้างต้นแบบส่งเสริมการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างคุณภาพของสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน