ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

18
ต.ค.
ซีอีโอ ข้าวตราฉัตร รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ซีอีโอ ข้าวตราฉัตร รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019”
(QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)

คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ซีอีโอข้าวตราฉัตร เข้ารับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 “ รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ภายในงานเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี2019 ( QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)
พร้อมกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ได้ทำงานภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน