ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
ก.ย.
ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 

คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการผลิต นำ CSR SPIRIT
โรงสีข้าวบุรีรัมย์ ,สายงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ,สน.ความยั่งยืนองค์กร ,ทีมขาย CPP และ สน.กิจกรรมเพื่อสังคม

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนกระบวนการรับซื้อและการผลิตข้าว ซึ่งเป็นการจัดอบรม ครั้งที่ 4 เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนผลิตข้าวตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นองค์ความรู้สำคัญสู่การสร้างอาชีพชาวนาไทยสืบทอดไปยังลูกหลาน ให้มีความรู้ความเข้าใจการทำนา ทุกรูปแบบและสามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมก้าวทันตามรูปแบบการทำเกษตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยการเรียนครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอนครั้งนี้ นักเรียนได้เห็นระบบการจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เงื่อนไขการรับซื้อ กลไกตลาด เทคโนโลยีการผลิตข้าว จนถึงปลายทางของข้าวบรรจุถุสู่ผู้บริโภค

พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน ให้นักเรียนที่มีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ รร.วัดบ้านบุขี้เหล็ก และ รร.บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เพื่อใช้ต่อยอดเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

พร้อมมอบประกาศนียบัตร จบการอบรม โครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 ให้นักเรียนทั้ง 85 คน ที่มีชั่วโมงเข้าเรียนทั้ง 4 ครั้งมากกว่า 80% เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในนามภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญการนำองค์ความรู้การเกษตรสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน


ติดตามข้อมูล ข่าวสาร ดี ดี
กิจกรรมเพื่อสังคม

ช่องทาง line
https://line.me/R/ti/g/eYOEJoZCG6

ช่องทาง YouTube
กดติดตาม CSR SPIRIT
https://www.youtube.com/channel/UCiBAnUCv_JdWRkzFI-NnLcA

สอบถามเพิ่มเติม
i-csr@cptrading.co.th