ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ก.ย.
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเทมาโดยตลอด โดยมี ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณบุษดี เจียรวนนท์ ภริยา พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในเครือฯ กว่า 300 คน ร่วมพิธีดังกล่าว