ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
ก.ย.
ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงานเดินวิ่ง วิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงานเดินวิ่ง วิ่งนี้จากพี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงเรียนพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,000 คน
ซึ่งในงานได้มีการสนับสนุนรางวัล ข้าวฉัตรไลท์ ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 150 รางวัลและข้าวไข่เจียวจากข้าวฉัตรไลท์ จำนวน 2,000 ชุด โดยมีคุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตรขึ้นมอบรางวัลและลงแข่งขันร่วมกับพนักงาน
ทั้งนี้คุณปภัสรา โชคพิศาลตระกูล คู่ค้าข้าวตราฉัตรได้เข้าร่วมลงแข่งขันและร่วมแจกข้าวไข่เจียวในครั้งนี้
และในงานมีการประชาสัมพันธ์ข้าวตราฉัตรอย่างต่อเนื่อง