ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ก.ย.
ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน (YLD) รุ่นที่2 @โครงการนครหลวง

ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน (YLD) รุ่นที่2 @โครงการนครหลวง

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนออกค่ายอาสา เข้ามาต่อยอดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน Young Leadership Development รุ่นที่2 ในแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ปักหมุดความยั่งยืน 17 เป้าหมายในการออกค่าย สร้างความตระหนักในการร่วมกันผลักดัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย จำนวน 175 คน สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน พร้อมเรียนรู้ธุรกิจข้าว ด้วยนวัตกรรมการผลิตข้าวตราฉัตรที่ทันสมัยมีมาตราฐานระดับโลก ลองลิ้มชิมข้าวฉัตรไลท์ (กข.43) ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ติดตามข่าวสาร ดี ดี
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
https://www.khaotrachat.com/news

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่
i-csr@cptrading.co.th