ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
ก.ย.
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) นำโดย คุณชนะ เหล่าวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จาก ธุรกิจขนส่ง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักทรัพยากรบุคคล สายงานการผลิตข้าวตราฉัตร สายงานจัดซื้อปุ๋ย สำนักส่งเสริมการขายและโฆษณา สำนักบัญชี สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นิสิต นักศึกษาและสื่อมวลชน รวมพลังเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน พร้อมใจร่วมแสดงพลังแห่งความดีอย่างเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” เพื่อประกาศจุดยืนที่มุ่งมั่นของเครือฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการทำงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ติดตามข่าวสาร ดี ดี
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
https://www.khaotrachat.com/news

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่
i-csr@cptrading.co.th