ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
ก.ย.
CSR SPIRIT จิตอาสา บรรจุถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บรรจุถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากพายุลูกแรก "โพดุล" และ พายุลูกที่สอง "คาจิกิ" 

ถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดประกอบด้วย ข้าวฉัตรไลท์ เส้นหมี่ตราฉัตร น้ำดื่มCP 350cc และขนมอบกรอบRIO เตรียมส่งมอบบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://www.facebook.com/robraionline/ 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th