ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
ก.ย.
ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2  อบรมครั้งที่ 3 การสร้างช่อดอก เตรียมก่อนการเก็บเกี่ยว

ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 
อบรมครั้งที่ 3 การสร้างช่อดอก เตรียมก่อนการเก็บเกี่ยว


คณะ CSR SPIRIT ทีมงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ , โรงสีข้าวบุรีรัมย์ , สำนัก CSO , ทีมงานขาย ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน และสำนัก CSR 
จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างช่อดอก เตรียมก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการจัดอบรมครั้งที่ 3 
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกหลานเกษตรกร โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก และ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 83 คน 

เพื่อปลูกฝังความรู้การทำนาให้กับเยาวชนลูกหลานชาวนา ได้เรียนรู้การทำนาที่หลากหลาย วิธีการเทคนิคและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
และ สร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
5 ฐาน ได้แก่ 
ฐานที่ 1 
ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว 
ฐานที่ 2 
ประเพณีและวัฒนธรรมจากท้องนา 
ฐานที่ 3 
การใช้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ฐานที่ 4 
การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว 
ฐานที่ 5 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

โดยมีการแสดง อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่ใช้สำหรับแปลงนา ในการใส่ปุ๋ย และ สารอาหาร ให้กับต้นข้าว 
เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้จริง จากเทคโนโลยี สำหรับการเพาะปลูกที่ทันสมัย พร้อมสอดแทรกความรู้ผ่านเกมและสื่อการเรียนการสอนในแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยได้ดำเนินการจัดอบรม 4 ครั้ง ตลอด 1 ภาคเรียนการศึกษา ตามลักษณะการปลูกข้าวพื้นที่ภาคอีสาน ระยะเวลาเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2562 

พร้อมออกบูธข้าวไข่เจียว เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 


ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th