ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
ส.ค.
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปี 2562 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประจำปี 2562 
โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำพระเถรานุถระรวม 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

คุณเอี่ยม งามดำรงค์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://www.facebook.com/robraionline/ 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th