ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ส.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยา และไอซีดี จำกัด ได้จัดงาน ฐานเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ปีที่ 2

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด ได้จัดงาน ฐานเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ปีที่2 โดยมีคุณยุทธศาสตร์ โคตรณรงค์ ผู้จัดการทั่วไปและคณะผู้บริหารร่วมเปิดงาน

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
การประกวดชุดประดิษฐ์ แนวคิด SAY NO TO PLASTIC ?รณรงค์เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
การประกวด Aerobic For Good Health ??ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพอนามัย
การจัดฐานสาระความรู้และเกมส์ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 5ส พลังงาน CSR และความยั่งยืนองค์กร ?โดยมีระดับผู้จัดการจัดกลุ่มเป็น staff ประจำฐาน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากพนักงานและผู้รับเหมาอยู่ในระดับที่ดีมาก ถือเป็นการสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนองค์กรได้อย่างดีและทั่วถึงทุกระดับ