ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ก.ค.
ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

คุณสุรศักดิ์ หวังประสบกลาง ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงสีข้าวบุรีรัมย์ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 
นำคุณช้างจับมือ ของ CSR SPIRIT จิตอาสากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

มอบให้ 
นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 200 ตัว 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อมือ 

พร้อมมอบข้าวฉัตรไลท์ 30 กก. , ข้าวกล้องหอมมะลิ 12 กก. , ข้าวภูเขาไฟ 5 กก. 6 ถุง และ ข้าวภูเขาไฟ 15 กก. 3 กระสอบ รวม 75 กก. 
ใช้ในกิจการของโรงพยาบาล 

โดยตั้งเป้าส่งมอบคุณช้างจับมือ ในปี 2562 จำนวน 3,000 ตัว ไปยัง 10 โรงพยาบาลของรัฐ 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th