ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
ก.ค.
ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 

คุณปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวสุพรรณบุรี นำคุณช้างจับมือ ของ CSR SPIRIT จิตอาสากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มอบให้ 
นายแพทย์อนุพันธ์ หวลบุตตา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี จำนวน 108 ตัว 

พร้อมมอบข้าวสุพรรณภูมิและข้าวฉัตรไลท์ เพื่อใช้ในการเลี้ยงผู้ป่วย ของโรงพยาบาล 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อมือ โดยตั้งเป้าส่งมอบคุณช้างจับมือ ในปี 2562 จำนวน 3,000 ตัว ไปยัง 10 โรงพยาบาลของรัฐ 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th