ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ก.ค.
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสำมะกัน, วันแก้ว, วัดวังแดงหนือ, และวัดวังแดงใต้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป