ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
ก.ค.
ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2  โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

ส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2 
โรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลคลองคลุง จ.กำแพงเพชร 

คุณสำเริง คำพะทา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวกำแพงเพชร นำคุณช้างจับมือ ของ CSR SPIRIT จิตอาสากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มอบให้ 
1. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 300 ตัว 
2. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองคลุง จำนวน 100 ตัว 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อมือ โดยตั้งเป้าส่งมอบคุณช้างจับมือ ในปี 2562 จำนวน 3,000 ตัว ไปยัง 10 โรงพยาบาลของรัฐ 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th