ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
ก.ค.
ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จังหวัดสงขลา

ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จังหวัดสงขลา 

มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยท่านประธานวัลลภ เจียรวนนท์ จัดโครงการผู้สูงอายุที่ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านงานขายทั่วไปภาคใต้ตอนล่าง นำข้าวตราฉัตรสนับสนุนร่วมโครงการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จากจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 106 คน 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th